DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7061

Title: Prezentace díla E. W. Korngolda v České republice
Author: Fišer Silkenová, Lucie
Subtitle: Presentation of E. W. Korngold in Czech Republic
Advisor: Havlík, Jaromír
Referee: Štilec, Jiří
Date of defence: 15-Sep-2011
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7061
Academic program and line: Hudební umění / Hudební management
Medium (file form) : application/pdf
Signature in the AMU library: P 3349
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
silken01-b-2011-prezentace_dila-01.pdf3.81 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague