DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra teorie a kritiky / Department of Theory and Critism >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7415

Title: Hra Sarah Kane Psychóza v 4.48 na českýc h jevištích
Author: Vondráková, Adéla
Subtitle: Sarah Kane's Play 4.48 Psychosis at Czech Stages
Keywords: cool dramatika
Keywords: Kane, Sarah, 1971-1999
Keywords: dramatická tvorba
Keywords: divadelní inscenace
Keywords: Divadlo Kolowrat
Keywords: HaDivadlo
Advisor: JOBERTOVÁ, Daniela
Referee: SCHLEGELOVÁ, Martina
Date of defence: 10-Sep-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7415
Academic program and line: Dramatická umění/Teorie a kritika
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 2784
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Adela Vondrakova - posudek.pdf65.77 kBAdobe PDF
2_Vondrakova Adela_Bakalarska prace.pdf533.29 kBAdobe PDF
3_Vondrakova-vedouci-posudek-DJ.pdf36.18 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague