DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7423

Title: Johann Sebastian Bach sonáty a partity pro sólové housle BWV 1 001 - 1006
Author: Chudý, Vít
Subtitle: Johann Sebastian Bach - Sonatas and Partitas for violin solo BWV 1001 - 1006
Keywords: hudba
Keywords: hudební analýzy
Keywords: hudba pro housle
Keywords: baroko (hudba)
Keywords: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750
Advisor: PAZDERA, Jindřich
Referee: ,
Date of defence: 23-May-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7423
Academic program and line: Hudební umění/Housle
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3367
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace Vit Chudy (J. S. Bach - Sonaty a partity) pdf z Wordu.pdf912.61 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague