DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7427

Title: Camera Obscura v současném umění
Author: Kašparová, Adéla
Subtitle: Camera Obscura in the Contemporary Art
Keywords: camera obscura
Advisor: SILVERIO, Robert
Referee: MUSILOVÁ, Helena
Date of defence: 18-Sep-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7427
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03550
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace - Adela Kasparova.pdf914.42 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague