DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7441

Title: Otevřená kompoziční tvorba neomezené možnosti inspirace za pomoci p očítače
Author: Kadeřábek, Jiří
Subtitle: Open Compositional Creation. Unbounded Possibilities of Inspiration with the Help of Computer
Keywords: hudba a počítač
Keywords: hudba
Keywords: hudební kompozice
Keywords: novodobé kompoziční směry
Advisor: BARTOŇ, Hanuš
Referee: LOUDOVÁ, Ivana
Date of defence: 31-May-2012
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7441
Academic program and line: Hudebního umění/Skladba a teorie skladby
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3391
Appears in Collections:HAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Kadebek - text.pdf75.17 kBAdobe PDF
2_Kadebek - teoretick prce Loud.pdf93.13 kBAdobe PDF
3_Kaderabek-disertace.pdf23.96 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague