DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7460

Title: Významní čeští a světoví tubisté
Author: Genrt, Jiří
Subtitle: The famous czech and world tuba Players
Keywords: hra na tubu
Keywords: hudba
Keywords: hudební interpreti
Keywords: tuba
Advisor: MALIMÁNEK, Karel
Referee: SUŠICKÝ, Jiří
Date of defence: 5-Jun-2012
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7460
Academic program and line: Hudební umění/Tuba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3400
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Magisterska prace - Jiri Genrt.pdf975.98 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague