DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7477

Title: Být a být si toho vědom aneb Od sebepozn ání k psychoterapii
Author: Vaverová, Lucie
Subtitle: To be and to be aware of it - From selfknowledge to psychotherapy
Keywords: psychosomatika
Keywords: psychoterapie
Keywords: sebepoznání
Advisor: SLAVÍKOVÁ, Eva
Referee: PILÁTOVÁ, Jana
Date of defence: 11-Sep-2012
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7477
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 2832
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Byt a byt si toho vedom.pdf39.27 kBAdobe PDF
2_Diplomova_prace_DAMU_finalni_verze.pdf401.99 kBAdobe PDF
3_OPVaverovaPilatova.pdf39.63 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague