DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7487

Title: Fruktifikace VoD jako nového distribuční ho kanálu
Author: Sládková, Magdalena
Subtitle: Fructification of VoD as a new distribution channel
Keywords: VoD
Keywords: digitální
Keywords: distribuce
Keywords: portál
Keywords: digitální technologie
Keywords: internet
Keywords: filmová distribuce
Advisor: LAMPEROVÁ, Marta
Referee: ULDRICHOVÁ, Helena
Date of defence: 12-Sep-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7487
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03619 (a)
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_posudek _Sládková_Lamperová.pdf98.72 kBAdobe PDF
2_Sladkova Magdalena_Fruktifikace VOD jako noveho distribucniho kanalu_BAKALARSKA PRACE.pdf165.2 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague