DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra režie - KR / Department of Film Directing  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7489

Title: 3D - jako odůvodněný filmový prostředek posunující význam filmu
Author: Toulová, Eva
Subtitle: 3D as a Justified Means of Shifting the Meaning of Film
Keywords: filmová teorie
Keywords: výrazové umělecké prostředky
Keywords: 3D film
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: BENDOVÁ, Helena
Referee: VALAK, Radim
Date of defence: 18-Sep-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7489
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Režie
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03529
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Posudek_bc text Eva Toulova.pdf35.34 kBAdobe PDF
2_E.T. - bakalarska prace.pdf845.99 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague