DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7503

Title: Tréma u klavíristů a její prevence ve vz dělávacím systému Definice a prevence trémy
Author: Stevanović, Ena
Subtitle: Music Performance Anxiety and Its Prevention in the Education System
Keywords: hudba
Keywords: klavír
Keywords: hra na klavír
Keywords: klavíristé
Keywords: tréma
Keywords: hudební psychologie
Advisor: KRAJNÝ, Boris
Referee: KLÁNSKÝ, Ivan
Date of defence: 1-Jun-2012
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7503
Academic program and line: Hudební umění/Klavír
Medium (file form) : appliaction/pdf
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Absolventska prace.pdf981.34 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague