DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra teorie a kritiky / Department of Theory and Critism >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7537

Title: Divadelní výprava? Jevištní výtvarnictví ? Scénografie? porovnání teoretického vnímání scénograf ie v dílech Otakara Zicha a Růženy Vackové
Author: Vöröšová, Markéta
Subtitle: Theatre decoration? Set design? Scenography?
Keywords: Zich, Otakar, 1908-1984
Keywords: Vacková, Růžena, 1901-1982
Keywords: scénografie
Keywords: dějiny divadla
Advisor: KOUBSKÁ, Vlasta
Referee: CÍSAŘ, Jan
Date of defence: 16-Jan-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7537
Academic program and line: Dramatická umění/Teorie a kritika
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 2785
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Vorosova posudek BP.pdf241.78 kBAdobe PDF
2_Bakalarska prace - Vorosova.pdf5.75 MBAdobe PDF
3_Vorosova.pdf23.56 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague