DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7540

Title: Revitalizace daguerreotypického procesu
Author: Ackerman, Jan Luca
Subtitle: Revitilisation of the Daguerreotype Process
Keywords: restaurování fotografií
Keywords: daguerrotypie
Advisor: PETERA, Jiří
Referee: BORÝSKOVÁ, Štěpánka
Date of defence: 12-Oct-2012
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7540
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03558
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DIPLOMKA JAN LUCA ACKERMAN FINAL.pdf3.73 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague