DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7548

Title: Od věrné hvězdy k light pollution tematizace umělého světla v českém autor ském dokumentárním filmu
Author: Přibylová, Květoslava
Subtitle: "Light-motive" in czech documentary
Keywords: autorský film
Keywords: filmová teorie
Keywords: dokumentární film
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: světlo ve filmu
Advisor: RŮŽIČKOVÁ, Alice
Referee: ŘEZNÍČEK, Martin
Date of defence: 18-Sep-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7548
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Dokumentární tvorba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03577
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarka_kveta_pribylova.pdf378.53 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague