DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7571

Title: Miloslav Gajdoš - Pedagogická a kompozič ní činnost
Author: Heřman, Libor
Subtitle: Miloslav Gajdoš - The Pedagogical and Compositional Work
Keywords: hudba
Keywords: hudební osobnosti
Keywords: hudební pedagogika
Keywords: kontrabas
Keywords: Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského K
Advisor: ŽALUD, Radomír
Referee: HUDEC, Jiří
Date of defence: 23-May-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7571
Academic program and line: Hudební umění/Kontrabas
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3364
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Miloslav Gajdos - Pedagogicka a kompozicni cinnost.pdf382.33 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague