DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7600

Title: Interaktivní počítačové softwary v choreografii
Author: Šmídová, Monika
Subtitle: Interactive Software in Choreography
Keywords: bakalářské práce, vysokoškolské kvalifikační práce
Advisor: BURIAN, Vladimír
Referee: JANEČEK, Václav
Date of defence: 30-May-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7600
Academic program and line: Taneční umění/Choreografie
Medium (file form) : appliaction/pdf
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace - Monika Smidova 2012.pdf503.21 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague