DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7608

Title: Člověk a práce v Trilogii světa práce Mi chaela Glawoggera optikou vývoje sociálně laděných dokumentárních filmů
Author: Rychlíková, Apolena
Subtitle: Man and his work in Trilogy of world and work made by Michael Glawogger by the history of documentaries of 20 th century with social theme
Keywords: rakouská kinematografie
Keywords: filmová teorie
Keywords: dokumentární film
Keywords: dějiny filmu
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: Glawogger, Michael, 1959-
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: dokumentaristé
Advisor: KUBICA, Petr
Referee: VACHEK, Karel
Date of defence: 18-Sep-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7608
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Dokumentární tvorba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03579
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarka_new_one.pdf1.03 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague