DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7619

Title: Náboženská tematika v satirickom seriáli South Park
Author: Vizár, Matúš
Subtitle: Conditions for Emergence of Art and Originality in an Animated Film
Keywords: filmová teorie
Keywords: animovaný seriál
Keywords: animovaný film
Advisor: KUBÍČEK, Jiří
Referee: DUTKA, Edgar
Date of defence: 19-Sep-2011
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7619
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03546
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_NABOZENSKA TEMATIKA_samotna praca.pdf227.98 kBAdobe PDF
2_Vizar_posudek vedouciho bc prace.pdf177.39 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague