DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra činoherního divadla / Department of Dramatic Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7620

Title: Sebereflexe jako jeden z nástrojů hereck é tvorby
Author: Adamczyk, Marek
Subtitle: Self-Reflection as a Tool of Acting Craft
Keywords: sebepoznání
Keywords: herectví
Keywords: divadelní školy
Advisor: HLAVICA, Lukáš
Referee: TÖPFER, Tomáš
Date of defence: 14-Jun-2012
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7620
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví činoherního divadla
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 2840
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Marek Adamczyk posudek oponenta.pdf762.7 kBAdobe PDF
2_Adamczyk_Mga_final.pdf425.58 kBAdobe PDF
3_posudek Adamczyk.pdf953.38 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague