DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7718

Title: Využití DV v průřezových tématech na základní škole praktické
Author: Laloušková, Kateřina
Subtitle: USING DRAMA EDUCATION IN CROSS CURRICULAR OBJECTIVES AT PRACTICAL ELEMENTARY SCHOOL
Keywords: dramatická výchova
Keywords: základní školy praktické
Keywords: učební osnovy
Advisor: PROVAZNÍK, Jaroslav
Referee: VALENTA, Josef
Date of defence: 28-May-2013
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7718
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 2906
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace_Lalouskova_04.2013.pdf449.61 kBAdobe PDF
2_Lalouskova Kata-posudek JP.pdf25.15 kBAdobe PDF
3_Lalouskova K._opoposud..pdf45.61 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague