DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
DAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7728

Title: Praktické a teoretické aspekty postavení současných britských, irských a německojazyčných her v českém divadle po roce 1989
Author: Schlegelová, Martina
Subtitle: Position of Contemporary British, Irish and German Written Drama inCzech Theatre after the Year 1989 ? Practical and Theoretical Aspects
Keywords: dějiny českého divadla
Keywords: divadelní hry
Keywords: cizojazyčné hry
Keywords: 90. léta 20. stol.
Keywords: 10. léta 21. stol.
Advisor: JOBERTOVÁ, Daniela
Referee: HANČIL, Jan
Date of defence: 13-Dec-2012
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7728
Academic program and line: Dramatická umění/Teorie a praxe divadelní tvorby
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 2876
Appears in Collections:DAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Schlegelova-disertace-skolitel.pdf42.13 kBAdobe PDF
2_pos Cejpek.pdf1.63 MBAdobe PDF
3_Martina Schlegelova - dizertace.pdf3.55 MBAdobe PDF
4_pos hancil..pdf62.65 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague