DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7764

Title: Zdroje světla a jejich využití v kameramanské praxi
Author: Adam, Daniel
Subtitle: Light sources and their use in cinematography practice
Keywords: filmová technika
Keywords: osvětlovací technika
Keywords: práce kameramana
Advisor: MYSLÍK, Jiří
Referee: ŠOFR, Jaromír
Date of defence: 13-Sep-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7764
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Kamera
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03670
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Daniel_Adam_bakalarska_prace_Zdroje_svetla_a_jejich_ vyuziti_v_kameramanske_praxi_2013.pdf1.75 MBAdobe PDF
2_C:\fakepath\posudek_vedouciho_ADAM.pdf163.73 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague