DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7807

Title: Problematika daní u divadel
Author: Kolářová, Marie
Subtitle: Tax issues for theaters
Keywords: daňové zvýhodnění neziskových organizací
Keywords: právní formy divadel
Keywords: daně
Keywords: daňová politika
Keywords: daně z příjmů
Keywords: právní postavení
Keywords: občanský zákoník
Advisor: POKORNÝ, Jiří
Referee: ČUŘÍKOVÁ, Tamara
Date of defence: 11-Sep-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7807
Academic program and line: Dramatická umění/Produkce
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 2900
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Kolarova Marie_Problematika dani u divadel.pdf825.74 kBAdobe PDF
2_13_VDP_KOLAROVA_POKORNY.pdf571.9 kBAdobe PDF
3_C:\fakepath\Oponent.posudek _Kolarova.pdf1.06 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague