DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra teorie a kritiky / Department of Theory and Critism >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7812

Title: Problematika souboru po roce 1989
Author: Etlíková, Barbora
Subtitle: Problems of an ensemble after 1989
Keywords: druhá divadelní reforma
Keywords: dějiny českého divadla
Keywords: 2. pol. 20. stol.
Advisor: CÍSAŘ, Jan
Referee: TICHÝ, Zdeněk
Date of defence: 4-Sep-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7812
Academic program and line: Dramatická umění/Teorie a kritika
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 2884
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Problematika souboru po roce 1989 - bakalarska prace.pdf331 kBAdobe PDF
2_Etlikova.pdf13.42 kBAdobe PDF
3_BE_posudek-zat.pdf27.42 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague