DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Centrum audiovizuálních studií - CAS / Centre of Audiovisual Studies >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7817

Title: Fenomén lidského hlasu v současném audiovizuálním umění
Author: Abrahám, Stanislav
Subtitle: Human Voice Phenomenon in contemporary audiovisual art
Keywords: audiovizuální kultura
Keywords: audiovizuální tvorba
Keywords: audiovizuální prostředky
Keywords: hlas
Keywords: mluvený projev
Keywords: performance (umění)
Advisor: VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš
Referee: BLAŽÍČEK, Martin
Date of defence: 11-Sep-2013
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7817
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Audiovizuální studia
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: F_KP 03638
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_S.Abraham-diplomova_prace.pdf4.67 MBAdobe PDF
2_SAbraham diplomka oponentsky posudek MB 2013.pdf62.25 kBAdobe PDF
3_SAbraham diplomka posudek MV 2013.pdf65.17 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague