DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra teorie a kritiky / Department of Theory and Critism >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7829

Title: Dramatický text jako ideová směrnice
Author: Součková, Kateřina
Subtitle: Dramatic text as an ideological direction
Keywords: dramatický text
Keywords: ideová směrnice
Keywords: explikace
Keywords: divadelní dílo
Keywords: divadelní hry
Keywords: textová analýza
Keywords: strukturalismus
Advisor: ETLÍK, Jaroslav
Referee: DROZD, David
Date of defence: 4-Sep-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7829
Academic program and line: Dramatická umění/Teorie a kritika
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 2881
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_posudek Katerina Souckova.pdf115.47 kBAdobe PDF
2_Dramaticky text jako ideova smernice.pdf325.86 kBAdobe PDF
3_souckova_oponent_posudek.pdf43.85 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague