DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra činoherního divadla / Department of Dramatic Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7842

Title: Na hraně mezi odstupem a ztotožněním
Author: Kraus, Adam
Subtitle: ON THE EDGE BETWEEN DISTANCE AND SELF - IDENTIFICATION
Keywords: práce na inscenaci
Keywords: spolupráce režiséra s hercem
Keywords: dramatické postavy
Keywords: sebepoznání
Advisor: KUDLÁČKOVÁ, Jana
Referee: MRKVIČKA, Ladislav
Date of defence: 8-Jan-2013
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7842
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví činoherního divadla
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: D_4P 2952
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Adam Kraus - Na hrane mezi odstupem a ztotoznenim - magisters.pdf292.62 kBAdobe PDF
2_posudek AKraus.pdf25.74 kBAdobe PDF
3_oponentsky posudek Adam Kraus.pdf31.44 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague