DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7856

Title: Souvislosti mezi dýcháním a hrou na smyčcové nástroje
Author: Kellerová, Anna
Subtitle: Connections between breathing and playing string instruments
Keywords: hra na smyčcové nástorje
Keywords: dýchání
Keywords: hudba
Keywords: hra na jednotlivé hudební nástroje
Advisor: ŽALUD, Radomír
Referee: HUDEC, Jiří
Date of defence: 2-Jun-2014
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7856
Academic program and line: Hudební umění/Kontrabas
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3674
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarka celek.pdf1.63 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague