DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7858

Title: Houslová tvorba rodiny Bendů
Author: Šimková, Marie
Subtitle: Violin Creation of Benda´s Family
Keywords: Benda, Jiří Antonín, 1722-1795
Keywords: Benda, František, 1709-1786
Keywords: Benda, Jiří Antonín, 1722-1795
Keywords: hudební osobnosti
Keywords: hudební tvorba
Keywords: hudební analýzy
Advisor: HOŠEK, Jiří
Referee: PETRÁŠ, Miroslav
Date of defence: 6-Jun-2013
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7858
Academic program and line: Hudební umění/Violoncello
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3649
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Marie Simkova Magisterska diplomova prace.pdf2.6 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague