DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7865

Title: Nové digitální formy a způsoby prodeje notových materiálů
Author: Staňová, Eva
Subtitle: New digital forms and ways of selling of musical materials
Keywords: hudba
Keywords: notografie
Keywords: hudební management
Keywords: management
Keywords: digitalizace
Keywords: hudební nakladatelství
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 4-Sep-2014
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7865
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Medium (file form) : appliaction/pdf
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Stanova - diplomova prace, HM 2014.pdf3.58 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague