DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7870

Title: Hudba tisíců - Mahler Jihlava. Historie a současnost mezinárodního hudebního festivalu.
Author: Kroužková, Marie
Subtitle: Music of Thousands - Mahler´s Jihlava. The History and Present of The International Music Festival
Keywords: Hudba tisíců
Keywords: Mahler Jihlava
Keywords: Mezinárodní hudební festival
Keywords: hudba
Keywords: Mahler, Gustav, 1860-1911
Keywords: hudební festivaly
Keywords: Jihlava (Česko)
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 8-Jun-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7870
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Signature in the AMU library: H_P 3449
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Krouzkova bakalarska prace 2012.pdf636.45 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague