DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7900

Title: Houslařství - rod houslařů Dvořáků
Author: Fišer, Jakub
Subtitle: Violin making - The Dynasty of Dvořák´s
Keywords: hudba
Keywords: houslaři
Keywords: houslařství
Keywords: housle
Keywords: hudební nástrojářství
Advisor: ČEPICKÝ, Leoš
Referee: ŠTRAUS, Ivan
Date of defence: 6-Jun-2013
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7900
Academic program and line: Hudební umění/Housle
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3559
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_HOUSLARSTVI_-_ROD_HOUSLARU_DVORAKU.pdf858.81 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague