DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7902

Title: Paul Hindemith - Sonáta pro trubku a klavír
Author: Kovařík, Lubomír
Subtitle: Paul Hindemith - Sonata for Trumpet and Piano
Keywords: Hindemith, Paul, 1895-1963
Keywords: hudba
Keywords: sonáta
Keywords: hudba pro trubku
Keywords: hudební analýzy
Advisor: REJLEK, Vladimír
Referee: ROUČEK, Jaroslav
Date of defence: 5-Jun-2013
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7902
Academic program and line: Hudební umění/Trubka
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3529
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Paul Hindemith - Sonata pro trubku in B.pdf919.12 kBAdobe PDF
2_Kovarik L. Rouc.pdf29.78 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague