DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7906

Title: Realizace koncertu THE TENORS
Author: Boháčová, Gabriela
Subtitle: Production of the concert THE TENORS
Keywords: realizace koncertu
Keywords: hudba
Keywords: management
Keywords: hudební management
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 13-Jun-2014
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7906
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Signature in the AMU library: H_P 3713
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Gabriela Bohacova, Bakalarska prace HAMU - Realizace koncertu The Tenors.pdf2.51 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague