DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7909

Title: Současná taneční scéna ve Velké Británii
Author: Laifrová, Alena
Subtitle: Contemporary Dance Scene in the United Kingdom
Keywords: Khan, Akram
Keywords: tanec
Keywords: choreografie
Keywords: choreografové
Keywords: život a dílo
Keywords: moderní tanec (problematika)
Advisor: NĚMEČKOVÁ, Elvíra
Referee: ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
Date of defence: 5-Sep-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7909
Academic program and line: Taneční umění/Taneční věda
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3652
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska prace.pdf445.83 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague