DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7915

Title: Osobnost manažera v oblasti vážné hudby
Author: Čabalová, Katarína
Subtitle: Manager's Personality in Classical Music
Keywords: hudba
Keywords: management
Keywords: hudební management
Keywords: management umění
Keywords: osobnost
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 13-Jun-2014
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7915
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3712
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_OSOBNOST MANAZERA V OBLASTI VAZNE HUDBY.pdf586.56 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague