DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7937

Title: Symbióza pěveckých a nástrojových praktik v mé interpretační činnosti
Author: Tauchmanová, Hana
Subtitle: Symbioza Choral and Instrumental Practices in my interpretative Activities
Keywords: hudba
Keywords: hudební interpretace
Keywords: sbormistrovství
Keywords: metodika hry
Keywords: sborový zpěv
Keywords: dirigování
Advisor: HLAVÁČ, Jiří
Referee: MAREŠ, Vlastimil
Date of defence: 4-Jun-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7937
Academic program and line: Hudební umění/Klarinet
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3541
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace.pdf345.26 kBAdobe PDF
2_Tauchmanov prce.pdf56.17 kBAdobe PDF
3_Tauchannova tridn posud.pdf19.54 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague