DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7939

Title: Camille Sanint-Saens: Karneval zvířat. Pohled interpreta na dílo
Author: Růžička, Juraj
Subtitle: Le Carnaval des Animaux - view at the work from the performers perspective
Advisor: TOPERCZER, Peter
Referee: MALÝ, František
Date of defence: 4-Sep-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7939
Academic program and line: Hudební umění/Klavír
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3516
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_juraj ruzicka - bakalarska praca.pdf192.44 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague