DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7954

Title: Nové formy marketingu a jejich uplatnění v kulturních organizacích
Author: Kučerová, Anna
Subtitle: New forms of marketing and their implementation in cultural organizations
Keywords: management
Keywords: management kultury
Keywords: management umění
Keywords: kulturní instituce a organizace
Advisor: BĚLOR, Roman
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 13-Jun-2014
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7954
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3704
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Nove_formy_marketingu_anna_kucerova_final.pdf1.86 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague