DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7963

Title: Problematika tanečního managementu
Author: Kolda, Martin
Subtitle: Issues of dance Management
Keywords: tanec
Keywords: taneční umění
Keywords: management
Advisor: JANEČEK, Václav
Referee: GREMLICOVÁ, Dorota
Date of defence: 10-Jun-2013
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7963
Academic program and line: Taneční umění/Taneční věda
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3609
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Kolda Martin - Magisterska prace - 2013.pdf1.09 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague