DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7973

Title: Tanec a bicí nástroje
Author: Stehlík, Miroslav
Subtitle: Dance and Percussions
Keywords: tanec
Keywords: taneční umění
Keywords: bicí nástroje
Keywords: etnická hudba
Advisor: DIATTA-REBCOVÁ, Monika
Referee: VÍT, Martin
Date of defence: 3-Jun-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7973
Academic program and line: Taneční umění/Pedagogika tance
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3606
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska_prace_Stehlik_2013.pdf5.63 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague