DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7975

Title: Významné interpretky v oboru hra na pozoun.
Author: Štainerová, Kateřina
Subtitle: The important women interprets in trombone playing
Keywords: hudba
Keywords: hudební interpretace
Keywords: hudební interpreti
Keywords: hra na dechové nástroje
Keywords: hra na jednotlivé hudební nástroje
Keywords: hra na trombón
Advisor: SUŠICKÝ, Jiří
Referee: MALIMÁNEK, Karel
Date of defence: 4-Jun-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7975
Academic program and line: Hudební umění/Pozoun
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3539
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Katerina Stainerova balakarska prace.pdf1.14 MBAdobe PDF
2_Stainerov Malim.pdf38.36 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague