DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7981

Title: Faktory ovlivňující formování harmonického pole
Author: Zvěřina, Petr
Subtitle: Factors affecting the Developement of harmonic Field
Keywords: hudební teorie
Keywords: hudební harmonie
Keywords: hudební analýzy
Keywords: hudba
Keywords: hudební představivost
Keywords: harmonické myšlení
Advisor: TICHÝ, Vladimír
Referee: KVĚCH, Otomar
Date of defence: 6-Jun-2013
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7981
Academic program and line: Hudební umění/Hudební teorie
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3598
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Faktory ovlivnujici formovani harmonickeho pole_Diplomova prace.pdf2.06 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague