DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7982

Title: Uplatnění mluveného slova ve vybraných kompozicích české hudby 2. pol. 20. století s přihlédnutím k vlastní kompoziční tvorbě
Author: Chudovský, Daniel
Subtitle: Use of spoken Word in selected czech music Compositions in the second Half of the 20th Century with my own composition Work taken into Account
Keywords: hudba a slovo
Keywords: hudba
Keywords: hudební kompozice
Keywords: 21. stol.
Keywords: Trojan, Jan, 1982-
Advisor: KURZ, Ivan
Referee: RIEDLBAUCH, Václav
Date of defence: 24-May-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7982
Academic program and line: Hudební umění/Skladba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3523
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska_prace_chudovsky.pdf740.84 kBAdobe PDF
2_Chudovsky Bc Mat.pdf35.04 kBAdobe PDF
3_Chudovsky bc Ried.pdf103.72 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague