DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8003

Title: Bas jako projev periodicity v hudbě
Author: Esterle, Vojtěch
Subtitle: The Bass as a Manifestation of Periodicity in Music
Keywords: hudba a čas
Keywords: basová linka
Keywords: hudba
Keywords: hudební rytmus
Keywords: hudební kompozice
Advisor: MRKVIČKA, Luboš
Referee: HOŘÍNKA, Slavomír
Date of defence: 24-May-2013
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8003
Academic program and line: Hudební umění/Skladba
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3527
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bas jako projev periodicity v hudbe.pdf8.78 MBAdobe PDF
2_Esterle_posudek_2013.pdf43.12 kBAdobe PDF
3_Esterla Mg Novak.pdf682.08 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague