DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8012

Title: Současná situace českých vydavatelství v alternativní a undergroundové hudbě
Author: Kovalová, Terezie
Subtitle: Current situation of czech publishing in alternative and underground music
Keywords: hudba
Keywords: ediční problematika
Keywords: alternativní hudba
Keywords: hudební vydavatelství
Keywords: underground
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 13-Jun-2014
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8012
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3709
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_diplomovaprace.pdf1.15 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague