DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8016

Title: Flétna v díle J.S.Bacha
Author: Jakubcová, Anna
Subtitle: Flute in the works by JOHANN SEBASTIAN BACH
Keywords: hudba
Keywords: hudební tvorba
Keywords: hudební analýzy
Keywords: hudba pro flétnu
Advisor: PIVODA, Radomír
Referee: VÁLEK, Jiří
Date of defence: 3-Sep-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8016
Academic program and line: Hudební umění/Flétna
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3485
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Jakubcova A. tridni pos.Pivoda.pdf21.81 kBAdobe PDF
2_Anna Jakubcova BAKALAR.pdf3.7 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague