DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8027

Title: Projekty inspirované El Sistema a možnosti realizace obdobného projektu v ČR
Author: Režová, Markéta
Subtitle: EL SISTEMA-INSPIRED PROJECTS AND POSSIBILITIES OF IMPLEMENTATION OF A SIMILAR PROJECT IN THE CZECH REPUBLIC
Keywords: hudba
Keywords: hudební věda
Keywords: vzdělávací programy
Keywords: vzdělávání (obecně)
Keywords: financování projektů
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 27-Sep-2012
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8027
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3514
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DiplomovaPrace_Rezova definitivni.pdf1.88 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague