DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8030

Title: Internet jako nástroj marketingu a Public Relations v oblasti vážné hudby
Author: Straková, Martina
Subtitle: The Internet as the marketing and Public Relations tools in classical music
Keywords: hudba
Keywords: management
Keywords: hudební management
Keywords: marketing (obecně)
Keywords: public relations
Keywords: internet
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 13-Jun-2014
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8030
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3705
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_MP finalni verze.pdf462.26 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague