DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení hudebně teoretických disciplin / Department of Musical-theoretical Disciplines >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8034

Title: Srovnání ekonomického provozu Gymnázia Jana Nerudy a Hudební školy hlavního města Prahy
Author: Králová, Tereza
Subtitle: Comparison of the economic Operation of the Gymnasium of Jan neruda and the Music School of Prague
Keywords: hudba
Keywords: management umění
Keywords: hudební management
Keywords: hudební instituce
Keywords: Gymnázium Jana Nerudy
Keywords: Hudební škola hlavního města Prahy
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 8-Jun-2012
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8034
Academic program and line: Hudební umění/Hudební management
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3448
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska prace.pdf1.31 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague