DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8039

Title: Vývoj kontrabasové literatury v uplynulých padesáti letech
Author: Vokoun, Jan
Subtitle: The Development of bass Literature over the past fifty Years
Keywords: hudba
Keywords: hudba pro jednotlivé hudební nástroje
Keywords: hudba pro kontrabas
Keywords: kontrabas
Keywords: skladatelé
Keywords: 2. pol. 20. stol.
Keywords: 21. stol.
Advisor: HUDEC, Jiří
Referee: ŽALUD, Radomír
Date of defence: 5-Jun-2013
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8039
Academic program and line: Hudební umění/Kontrabas
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3561
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_VyE?voj kontrabasoveE? literatury v uplynulyE?ch padesAti letech.pdf303.37 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague